Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste.


1. Rekisterinpitäjä

Kirppis Kaisla

Y-tunnus 2623873-8

Palomiehentie 4

27800 Säkylä

p. 0449803948


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marjo Kuusela

p. 0449803948

kirppiskaisla@gmail.com


3. Rekisterin nimi

Kirppis Kaislan asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja viestintä.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Organisaation nimi ja y-tunnus
  • Vuokrasuhteen aikana syntyvät, vuokrasuhteen ylläpitämisen edellyttämät tiedot

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet

Rekisterissä säilytettävät henkilötiedot ovat peräisin rekisteröidyltä itseltään. Reskontratiedot kertyvät vuokrasuhteen aikana.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot säilytetään sähköisesti suojattuna. Tietoja käyttävät vain kirpputorin kassatyöntekijät.